Home

पश्चिम बंगाल येथे सुरू असलेल्या राष्ट्रीय पॉवर

लिफ्टींग स्पर्धेत साहील उतेकर या विद्यार्थ्याने ६६

किलो वजनी गटात ६८७.५ किलो वजन

उचलून सुवर्ण पदक मिळविले.